top of page
happy_t20_wa9Jmm.jpg

Sprawdź, w jakim zakresie możemy Cię wesprzeć.
Poradnia psychoterapii Wrocław

O nas

Psychologiczni Wrocław

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem złożonym
ze specjalistów, którzy pomagają pacjentom mierzyć się
z szerokim spektrum trudności.
Umów się na konsultacje psychoterapeutyczną
do naszych specjalistów.

psychologiczni_220606_1503.jpeg

Pomoc dla dorosłych

z zakresu:

Image by Ga
 • trudności z regulacją emocji (huśtawki nastrojów, poczucie braku kontroli nad emocjami, wybuchy złości, paraliżujące poczucie winy lub wstydu, długotrwałe przygnębienie);

 • zachowań autodestrukcyjnych (samookaleczenia, samoutrudnianie, częste podejmowanie zachowań ryzykownych);

 • zaburzeń lękowych, ataków paniki, fobii;

 • objawów nerwicowych (nerwica natręctw, nerwica z objawami fizycznymi);

 • stresu pourazowego, traum z okresu dziecięcego;

 • przemocy (wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, trening kontroli złości i impulsów, trening asertywności);

 • problemów w zakresie relacji;

 • syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych;

 • zaburzeń odżywiania;

 • kryzysów osobistych (wypalenie zawodowe, poczucie braku sensu życia, trudności w bliskich relacjach);

 • zaburzeń osobowości;

 • doświadczania chorób psychicznych;

 • trudności natury seksuologicznej związanej z dysfunkcjami seksualnymi lub cierpieniem związanym z niezgodnością płciową;

 • trudności logopedycznych. 

Diagnoza ADHD u dorosłych

Dziewczyna w drelichu
 • Diagnoza opiera się na wywiadzie klinicznym oraz teście DIVA-5.

 • Diagnostykę ADHD zaleca się osobom, które:​
  - mają częste wahania nastroju lub napady złości,
  - mają problemy z komunikacją,
  - są roztargnione, niezdolne do skupienia uwagi na dłuższy czas,
  - zapominają o ważnych sprawach,
  - często doświadczają uczucia niepokoju,
  - mają problem z regulacją emocji,
  - podejmują ryzykowne zachowania. 

KONSULTACJA

psychologiczna
logopedyczna
seksuologiczna
dietetyczna

PSYCHOTERAPIA

indywidualna
dzieci i młodzieży
par i małżeństw
rodzin

SOCJOTERAPIA

zajęcia grupowe dla dzieci
i młodzieży

ADHD

diagnoza ADHD
u dorosłych i dzieci

Wspieramy w procesie pogłębiania samoświadomości oraz poprawiania jakości życia.

psychologiczni_220606_1290.jpeg

Pomoc dla dzieci i młodzieży

z zakresu:

Image by Omid Armin
 • oceny psychologicznego rozwoju;

 • zespołu nadpobudliwości ruchowej (ADHD);

 • zespołu deficytu uwagi (ADD);

 • zaburzeń ze spektrum autyzmu;

 • alkoholowego zespół płodowy (FAS);

 • zespołu Downa;

 • niepełnosprawności intelektualnej;

 • problemów z nałogami;

 • zaburzeń lękowych, ataków paniki, fobii;

 • problemów w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi;

 • problemów wieku dojrzewania;

 • problemów z opanowaniem prawidłowych nawyków życia codziennego;

 • problemów emocjonalnych (wahania nastroju, samookaleczenia, stany depresyjne, agresja, brak motywacji);

 • problemów logopedycznych. 

Diagnoza ADHD u dzieci i młodzieży

Malowanie palcami
 • Diagnoza obejmuje 3 spotkania:
  1. spotkanie psychologa z rodzicami bez obecności dziecka, na którym przeprowadzany jest wywiad dotyczący funkcjonowania i trudności dziecka
  (90 min),
  2. spotkanie psychologa z rodzicami i dzieckiem, na którym specjalista przeprowadza obserwację zachowań dziecka podczas rozmowy i zabawy
  (90 min),
  3. spotkanie psychologa z rodzicami i dzieckiem, na którym specjalista przeprowadzane są szczegółowe testy i kwestionariusze diagnostyczne
  (60 min).
  Po 3 spotkaniach wystawiana jest opinia diagnostyczna.

 • Diagnostykę ADHD zaleca się dzieciom, które:​
  - mają zaburzenia koncentracji uwagi i są roztargnione,
  - są impulsywne i niecierpliwe,
  - są nadpobudliwe i nadruchliwe.

Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne
dla dzieci i młodzieży

Szczęśliwy portret

         Zajęcia socjoterapeutyczne są dla osób, które:

 • doświadczają lęku społecznego,

 • są nieśmiałe i wycofane,

 • bywają nadpobudliwe lub agresywne,

 • mają niskie poczucie własnej wartości,

 • miewają trudności w nawiązywaniu relacji,

 • nie radzą sobie z porażkami,

 • współpraca sprawia im trudność. 

  Na zajęciach socjoterapeutycznych uczestnicy uczą się:

 • asertywności,

 • budowania relacji,

 • rozwiązywania konfliktów,

 • wyrażania myśli i emocji,

 • pozytywnych postaw społecznych,

 • metod relaksacji.

       Kwalifikacja do grupy nastąpi po rozmowie indywidualnej
z uczestnikiem i jego opiekunem. 

 

         Zapewniamy:

 • małe grupy, do 10 osób,

 • zajęcia raz w tygodniu,

 • wykwalifikowaną kadrę psychologiczną i psychoterapeutyczną.

 

         Koszt zajęć socjoterapeutycznych:

 • konsultacja wstępna 180 zł,

 • cena jednego spotkania 100 zł (całość obejmuje 30 spotkań),

 • możliwość płatności w dwóch ratach,

 • w cenie dwie konsultacje dla opiekunów.

Nasi specjaliści

DONEaleksandra.jpeg

Aleksandra Sajnóg
pedagog, psychoterapeuta

 

Jestem specjalistą terapii pedagogicznej oraz terapeutą młodzieży i osób dorosłych pracującym w nurcie systemowym (kurs podstawowy). Ukończyłam również szkolenie z zakresu terapii Gestalt. Wykształcenie zdobywałam w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, Ośrodku Edukacji Psychologicznej oraz Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, Akademii Profilaktyki, Fundacji Dobrostanu Ogólnego. Dodatkowo szkoliłam się w zakresie socjoterapii w Pracowni Alternatywnego Wychowania w Łodzi.

b0a99d8c273bb796b4ba051afde79fed_large.jpg

Łukasz Golonka
psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta systemowy oraz certyfikowany psychoterapeuta pomagający wyjść z nałogu. Pracuję z osobami dorosłymi, ze starszą młodzieżą (16+ lat) oraz z parami. Jestem absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiadam dyplom ukończenia pierwszego stopnia szkoły Terapii Systemowej, wydany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii pomagającym wyjść
z nałogu (nr certyfikatu SP/1879/2021 - akredytacja Krajowego Biura ds. przeciwdziałania Narkomanii). Ukończyłem również kurs podstawowy Dialogu Motywującego organizowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej.

DONEjustyna.jpeg

Justyna Maszewska
pedagog, psychoterapeuta

 

Jestem absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam także szkołę psychoterapii rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przygotowującą do certyfikatu psychoterapeuty terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Pracuję konsultacyjnie z  osobami dorosłymi, a także z młodzieżą, rodzinami i parami. Od ponad 20 lat zdobywam doświadczenie zawodowe pracując w różnych instytucjach. Pracuję
w podejściu systemowym, w którym zakłada się, że każde zachowanie problemowe jest sposobem rozwiązania jakiejś trudności. Współpracuję
z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, trudności osobowościowych, relacyjnych, wychowawczych, zawodowych, czy szkolnych. Wspieram
w procesie pogłębiania własnej samoświadomości oraz poprawiania jakości życia. Stale doskonalę swój warsztat; uczestniczę w szkoleniach. Swoją praktykę poddaję superwizji. Kieruję się zasadami etyki zawodu pedagoga i psychoterapeuty.

ffa29614fb7702ffededc934a81fd42a.jpeg

Sandra Szajda
psycholog, dietetyk

Tytuł magistra psychologii klinicznej zdobyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Jestem również dietetykiem, a na drodze rozwoju tej ścieżki dokształcałam się także z zakresu dietetyki zaburzeń odżywiania. Ukończyłam kursy z zakresu podstaw seksuologii, psychotraumatologii, mindfulness oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Ośrodku Psychoterapii Manawa, na studiach odbywałam staże
w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie oraz w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie. 
Obecnie rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku seksuologia kliniczna. Jestem gotowa pracować także z pacjentem posługującym się językiem migowym.

DONEmaria.jpeg

Maria Seta
psycholog, psycholog dziecięcy

Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin. Zajmuję się diagnozą, terapią psychologiczną w zakresie niewymagającym psychoterapii, działaniami psychoedukacyjnymi. Pracuję w oparciu o zasoby jednostki z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb w kontekście sytuacji życiowej pacjenta. Mój gabinet jest przyjazny osobom LGBT. Tytuł magistra psychologii zdobyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam Kurs Socjoterapii w CDiT ADHD w Gdańsku jak również studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w instytucjonalnej pieczy zastępczej, szkołach artystycznych i integracyjnych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
w Środowiskowym Domu Samopomocy, oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i dla dorosłych, zakładzie karnym i poprawczym.

DONEmartyna.jpeg

Martyna Mosińska
psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

 

Jestem psychologiem, magistrem Nauk o Rodzinie i psychoterapeutą integratywnym w trakcie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Wrocławską Fundację Zdrowia Psychicznego. Obecnie rozpoczęłam kurs Terapii Schematów w Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu. Ukończyłam studia podyplomowe o specjalności Wczesne Wieloaspektowe Wspomaganie Rozwoju Dziecka na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz studia podyplomowe nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

W swojej pracy bazuję przede wszystkim na założeniach nurtu poznawczo-behawioralnego, starając się wzbogacać je technikami z innych wiodących modalności psychoterapeutycznych. Najważniejsze jest dla mnie dopasowanie pomocy do potrzeb konkretnej osoby.

joanna_3.jpg

Joanna Łebek
pedagog, logopeda

Jestem logopedą oraz nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Śląskim, a następnie na Dolnośląskiej Szkole Wyższej ukończyłam logopedię. Obecnie jestem studentką Uniwersytetu Medycznego na kierunku Neurologopedia z wczesną interwencją
logopedyczną. W mojej pracy często wykorzystuję elementy terapii ręki, terapię miofunkcjonalną oraz różnego rodzaju techniki z metody ustno- twarzowej

(masaże, usprawnianie prawidłowej pozycji języka, toru oddechowego). Pracuję zarówno z dziećmi- od pierwszego roku życia jak i dorosłymi. Potrafię
odpowiednio dostosować metody i formy pracy do pacjentów, uwzględniając ich potrzeby, zainteresowania i oczekiwania. W swojej pracy opieram się głównie na szacunku i budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Moje doświadczenie zawodowe zdobyłam we wrocławskiej fundacji Promyk Słońca, gdzie spotkałam się
z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami (zespół Aspergera, autyzm, zespół Downa). Aby stale podwyższać swoje kompetencje biorę udział w szkoleniach, konferencjach i kursach. Aktualnie prowadzę indywidualną i grupową terapię logopedyczną połączoną z elementami logorytmiki.

e5f7da92c772f04e0f5c537a465253f8.jpeg

 

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej. Wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS, gdzie ukończyłam następujące studia podyplomowe: Seksuologia Kliniczna oraz Wczesne, Wieloaspektowe Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas pracy w przedszkolu, w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz udzielając konsultacji i psychoedukacji. Podczas studiów odbywałam również staże
w centrum neuropsychiatrii dla dzieci i młodzieży, w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii Intimed
w Warszawie. Nieustannie uczestniczę w kursach oraz szkoleniach w trosce o aktualną wiedzę. Regularnie superwizuję swoją pracę, a także kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa.

Aleksandra Maksimów-Gil
psycholog, psycholog dziecięcy, seksuolog

Cennik

 • Konsultacja psychologiczna                                   50 min  |  200 zł

 • Psychoterapia indywidualna                                 50 min  |  200 zł

 • Psychoterapia par                                                         50 min  |  250 zł

 • Konsultacja psychologiczna dzieci                    50 min  |  200 zł

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży                        50 min  |  200 zł

 • Psychoterapia rodzin                                                  50 min  |  300 zł

 • Konsultacja / terapia seksuologiczna               50 min  |  220 zł

 • Konsultacja / terapia logopedyczna                  50 min  |  200 zł

 • Diagnoza ADHD u dorosłych                              110 min  |  380 zł

 • Diagnoza ADHD u dzieci                                                   4 h  |  800 zł
  cena obejmuje 3 spotkania 

 • Psychoterapia grupowa - ceny oraz czas trwania ustalane indywidualnie

psychologiczni_220606_1330.jpeg

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek       8:00 - 20:00

sobota                                     10:00 - 14:00

Kontakt

ul. Legnicka 55e/4, 54-203 Wrocław

798 399 388

 • Facebook - Biały Krąg
bottom of page